Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych dla beneficjentów projektu w Krakowie. Przez zakres zamówienia rozumie się świadczenie usług cateringowych, a więc przede wszystkim przygotowanie oraz dostarczenie posiłków i napojów w dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (przerwy kawowe i przerwa obiadowa).

Szczegółowe informacje dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53511