Usługa przygotowania i udostępnienia sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem szkoleniowo – konferencyjnym oraz świadczenie usług dotyczących cateringu w trakcie 20 dni szkoleniowych (5 grup x 4dni szkoleniowe) dla 200 osób (4 dni x 5 szkoleń x 10 osób = 200 osobodni).

Szczegółowe informacje dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53285