Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Doradztwo

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek sektora finansów publicznych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL proponuje usługi doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego.

Mamy świadomość, że zmieniająca się sytuacja społeczna, otoczenie gospodarcze
i ekonomiczne stawiają przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe zadania. W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości staramy się dostosować swoje propozycje do Państwa oczekiwań.

W naszej ofercie znajduje się doradztwo strategiczne i finansowe obejmujące m.in.:

  • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju dla JST wraz z badaniami, diagnozą
    i konsultacjami społecznymi;
  • Przygotowanie i opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji;
  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych.