Ewidencja gruntów i budynków rejestrem publicznym. Zastosowanie, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych zainteresowanym w praktyce i w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Cele i korzyści

• Przekazanie wiedzy dotyczącej charakteru ewidencji gruntów i budynków i wykorzystania tego rejestru publicznego, a ściślej danych zawartych w tym rejestrze w życiu zawodowym i prywatnym zainteresowanych.
• Z rejestru tego bowiem korzystają w swojej praktyce liczni m.in. branżyści, architekci, projektanci, zarządcy i gospodarujący nieruchomościami, geodeci.
• Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę co do możliwości zakładania, aktualizacji i wydawania danych ewidencyjnych, także możliwości odpłatnego i nieodpłatnego pozyskiwania danych ewidencyjnych.
• Spotkanie ma aspekt praktyczny z jednej strony, gdyż korzystającym z tego rejestru daje informację jak skutecznie i szybko pozyskiwać dane a prowadzącym rejestr daje informacje jak prowadzić i wydawać dane zgodnie z obowiązującym prawem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Krótka geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?
2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?
3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków referencyjnym rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze są ważne ale nie rozwiązują wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?
4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru.
5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii, m.in.:
a) Z wnioskiem czy bez wniosku, aktualizacja danych czynnością materialno-techniczną po nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
b) Informacje o zawartych umowach dzierżawy po nowelizacji Ustawy Pgik (co z danymi zarejestrowanymi do 30 lipca 2020r.? Jak reagować na

zwiń
rozwiń
Adresaci

Geodeci, projektanci, architekci, branżyści (zajmujący się np. zaopatrzeniem w media jak woda, gaz, energia), pracownicy starostw powiatowych prowadzący ten rejestr, notariusze, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy rynku nieruchomości, inwestorzy w nieruchomości, urbaniści.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń