Ewidencja ludności, meldowanie cudzoziemców w czasie epidemii. Praktyczne stosowanie przepisów

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty rejestracji danych w ewidencji ludności, nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz czynności meldunkowe z uwzględnieniem przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• przedstawienie problematyki ewidencji ludności, w szczególności meldowania cudzoziemców w stanie epidemii, nadawania numeru PESEL, obowiązku meldunkowego;
• wskazanie jak prawidłowo realizować przepisy ustawy, jak weryfikować poprawność danych, jak postąpić w przypadku wątpliwości przy zgłoszeniu meldunkowym, jak prawidłowo zameldować cudzoziemca w czasie trwania epidemii;
• zdobycie wiedzy oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności; uzyskanie porad i wskazówek od praktyka w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli;
• praktyczne rozwiązywanie problemów na kazusach związanych z tematyką szkolenia;
• rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień;
• wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Praktyczne zasady i aspekty rejestracji danych w ewidencji ludności oraz usuwania niezgodności danych z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym.
2. Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim i cudzoziemcom, z urzędu i na wniosek.
3. Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji obowiązku meldunkowego, w tym sposoby dopełniania obowiązku meldunkowego, potwierdzanie pobytu w lokalu, meldowanie przez Internet i przez pełnomocnika, zgłoszenia wyjazdu zagranicznego.
4. Zgłoszenie meldunkowe budzące wątpliwości – kiedy meldować prostą czynnością materialno-techniczną, a kiedy rozstrzygać sprawę w drodze decyzji administracyjnej?
5. Zaświadczenia wydawane po czynności zameldowania.
6. Meldowanie cudzoziemców w czasie stanu epidemii – zasady, dokumenty potwierdzające legalność pobytu i status cudzoziemca, ustalanie okresu legalnego pobytu w Polsce z uwzględnieniem przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, kwestie sprawiające trudności.
7. Rozwiązywanie kazusów.
8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin i miast, zajmujący się sprawami ewidencji ludności, meldunkami, kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził ponad 160 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, współorganizował i prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną.

zwiń
rozwiń