Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego - Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego-

Ważne informacje o szkoleniu

szkolenia on-line (WEBINARIUM)

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

zwiń
rozwiń
Program

1. Zapewnienie ochrony praw stron w świetle zasad ogólnych postępowania,  
2. Terminy załatwienia sprawy i terminy dla stron,
3. Doręczenia w tym doręczenia elektroniczne,
4. Odstępstwa od przepisów K.p.a. wynikające z ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
5. Treść decyzji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publ. na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

zwiń
rozwiń