Korekta roczna za 2020 rok wskaźnikiem struktury sprzedaży oraz prewspółczynnikiem w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych z uwzględnieniem interpretacji ogólnej MF i wyników kontroli NIK

Ważne informacje o szkoleniu

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Nowe orzecznictwa MF dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty. Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT i korekty.

zwiń
rozwiń
Program

I. Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2020 roku:
1. Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku?
2. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika?
3. Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2021 roku. – Zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem.
II. Korekta za 2020 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP):
1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2020 roku:
a. Weryfikacja wcześniejszego odliczenia.
b. Przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz interpretacji ogólnej MF w zakresie oświaty i pomocy społecznej – case study.
c. Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
2. Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study:
a. Przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz interpretacji ogólnej MF.
b. Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto - zasady dokonywania korekty.
c. Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik?
d. Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
e. Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
f. Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
3. Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
a. Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat?
b. Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
c. Korekta od inwestycji własnych. 
d. Korekta od inwestycji obcych.
e. Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
f. Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo? 
g. Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
III. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na bieżące problemy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń