Prawo pracy w aktualnej sytuacji epidemicznej oraz najistotniejsze zagadnienia z dokumentacji pracowniczej

Cele i korzyści

• Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w czasie stanu epidemii. Okres ten skutkuje dużymi ograniczeniami w zakresie mobilności pracowników oraz zapotrzebowania na ich pracę. Praca zdalna dotychczas rzadko stosowana u wielu pracodawców staje się koniecznością. Szkolenie ma na celu wskazanie dobrych praktyk przy stosowaniu tego rozwiązania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych „Tarczą 4.0”. Trener wskaże na niektóre obowiązki związane z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy oraz na możliwości odstępstwa od ich stosowania. Omówione zostaną również możliwe absencje pracowników w pracy oraz konieczna dokumentacja niezbędna celem właściwego naliczenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
• Uczestnicy szkolenia zdobędą także praktyczną wiedzę w przedmiocie zmian, które weszły w życie z początkiem 2019 r. dotyczących m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych czy też zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika.
• Na szkoleniu przedstawione zostaną najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców.
• W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące problematycznych zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany w prawie pracy w 2020 r.:
1. Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego – zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
2. Ograniczenia w wysokości wypłacanej odprawy i odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
3. Przesunięcie terminu wdrożenia PPK.
4. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
5. Dopuszczalność powierzenia pracownikowi innej pracy niż tej określonej w umowie o pracę.
6. Czasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
7. Dokumentowanie przez pracownika odbywania kwarantanny – świadczenie za ten okres, dopuszczalność świadczenia pracy w okresie

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby na co dzień zajmujące się problematyką prawa pracy - w szczególności kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, osoby zainteresowane tematyką prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.

zwiń
rozwiń