Problemy praktyczne związane z badaniem dokumentów elektronicznych (w tym elektronicznych podpisów) w świetle orzecznictwa KIO

Cele i korzyści

Podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników działów zamówień w oparciu o doświadczenia praktyczne innych zamawiających i aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Szkolenie pozwoli również oswoić kwestie elektronizacji zamówień i przygotować się w tych aspektach do procedowania zamówień w 2021 r.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Forma czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna, elektroniczna i dokumentowa) oraz ich rozumienie na gruncie nowej ustawy pzp.
 2. Czym jest elektroniczny podpis certyfikowany.
 3. Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny i jego zastosowanie w nowej ustawie pzp.
 4. Sprawdzanie czy podpis pochodzi od wiarygodnego dostawcy spoza terytorium RP.
 5. Problem jednostronnego kierunku równoważności formy elektronicznej z elektronicznym podpisem certyfikowanym do formy pisemnej.
 6. Problemy z używaniem przez wykonawców profilu zaufanego.
 7. Weryfikacja podpisów – podstawowe narzędzia.
 8. Pułapki podpisów weryfikowanych w adobe acrobat (brak zabezpieczenia daty złożenia podpisu).
 9. Data złożenia podpisu, kolejność składania podpisów - a ważność oferty.
 10. Wygaśnięcie ważności certyfikatu - jak dokonać sprawdzenia, jak ustalić konsekwencje dla losów podpisywanego dokumentu.
 11. Sposób podpisywania dokumentów, w tym różnice w rygorach błędnego/niepełnego podpisywania formularza oferty, pełnomocnictw, jedz i innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
 12. Zamiana pełnomocnictw udzielonych z zachowaniem formy pisemnej na dokumenty elektroniczne - ocena dopuszczalności przez KIO.
 13. Podstawy odrzucenia oferty z pełnomocnictwem nie dochowującym wymogów formy elektronicznej.
 14. Jak uzupełniać dokumenty „z przeszłości” w teraźniejszości.
 15. Problem błędnie zaszyfrowanej "oferty" - zakres i sposób informowania o statusie dokumentu, konsekwencje dla terminu składania odwołania i wadium.
 16. Problem wadliwości komunikacji via platforma do składania ofert, w tym niemożność złożenia oferty - odpowiedzialność stron i konsekwencje.
 17. Problem wnoszenia wadium w postępowaniach zelektronizowanych.
 18. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – repozytoria plików
zwiń
rozwiń
Szkolenie skierowane do

pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy dotyczącej zamówienia publicznego, wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierująca od 2005 r. komórką zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa. Radca prawny, audytor wewnętrzny, współpracownik wydawnictw prawniczych

zwiń
rozwiń