Stosowanie przepisów ustawy o dowodach osobistych w praktyce. Planowane zmiany

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione regulacje prawne oraz praktyka stosowania przepisów dotyczących ustawy o dowodach osobistych i przepisów wykonawczych do ustawy. Prowadząca omówi zmiany, które ostatnio weszły w życie oraz planowane zmiany przepisów po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad i obowiązków gmin wynikających ze stosowania przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych po zmianach przepisów oraz na skutek planowanych zmian.
 • Uzupełnienie wiedzy z zakresu właściwego sposobu składania wniosku o dowód osobisty.
 • Wskazanie praktycznych przykładów postępowania z zakresu wydawania, unieważniania, wymiany dowodów osobistych, kopert dowodowych, certyfikatów oraz w przypadku unieważnienia dowodu, utraty lub uszkodzenia przez stronę.
 • Omówienie najczęstszych problemów związanych z realizacją przepisów dotyczących dowodów osobistych.
 • Wskazanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym WSA i NSA, z zakresu tematyki szkolenia. 
 • Możliwość weryfikacji wiedzy ipraktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy. 
   
zwiń
rozwiń
Program
 1. E-dowód – informacje ogólne.
 2. Zasady wydawania dowodów osobistych:sposoby składania wniosku o dowód osobisty,sposoby odbioru dowodu osobistego,dowód dla osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Zawieszenie/odwieszenie certyfikatów.
 4. Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego.
 5. Obowiązki znalazcy cudzego dowodu osobistego.
 6. Kradzież tożsamości.
 7. Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego.
 8. Decyzje wydawane w sprawach dowodów osobistych – art. 32 i art. 52 ustawy.
 9. Rejestr Dowodów Osobistych – RDO.
 10. Wykaz Unieważnionych Dowodów Osobistych – WUDO.
 11. Koperty dowodowe.
 12. Zasady udostępniania danych z RDO WUDO, KOPERT DOWODOWYCH.
 13. Orzecznictwo WSA i NSA.Najczęstsze nieprawidłowości związane z wydawaniem dowodów osobistych.
 14. Projektowane zmiany w ustawie o dowodach osobistych i rozporządzeniach wykonawczych w związku z wejściem życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.
 15. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń