Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Istotne zagadnienia branżowe

Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy popartej doświadczeniem na temat sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w branży medycznej, która ma swoją specyfikę i wymagania.
Zostanie przedstawiony sposób, w jakim powinno się popatrzeć na kwestie związane z opisem przedmiotu zamówienia, ustalania warunków udziału, kryteriów oceny ofert w zamówieniach na dostawy wyrobów medycznych, leków, tzw. jednorazówki, odczynników i sprzętu medycznego. Uczestnicy dowiedzą się, na którym etapie przygotowania i prowadzenia postępowania mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości i jakie mogą być tego konsekwencje. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną regulacje, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 

  • zapoznać się ze specyfiką zamówień publicznych w obszarze ochrony zdrowia;
  • poznać w jaki sposób powinno się przygotować dokumentację przetargową i na co zwracać szczególną uwagę;
  • poznać możliwe pozacenowe kryteria oceny ofert, jakie mogą być zastosowane przy zamówieniach z branży medycznej;
  • nabyć umiejętność rozwiązywania problemów, z jakimi się najczęściej ma do czynienia realizując zamówienia publiczne;
  • zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.
zwiń
rozwiń
Program

 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Konkretność i jednoznaczność – wymagania Zamawiającego.
b) Szczegółowość opisu zamówienia – gdzie są granice dla uczciwej konkurencji.
c) Znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi dostarczane przez wykonawcę – omówienie.
d) Zamawianie usług a obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
2. Szacowanie wartości zamówienia- istotne zagadnienia:
a) Sposób szacowania wartości zamówienia na dostawy.
b) Dokumentowanie czynności z szacowania.
c) Dochowanie należytej staranności.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia – jak je ustalać, aby nie przesadzić:
a) Oświadczenia albo JEDZ.
b) Dokumenty, bazy danych, weryfikacja.
c) Dzielenie zamówień na części.
d) Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy.
4. Pozacenowe kryteria oceny ofert:
a) Dobór kryteriów oceny ofert – omówienie różnych możliwych kryteriów, w tym kryterium ceny.
b) Waga kryteriów oceny ofert – jak ją ustalić.
c) Ocena ofert (kryteria wymierne i niewymierne).
5. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia.
6. Ocena ofert – analiza problemów.

a) Jakie dokumenty są ofertą wykonawcy.
b) Ocena wg kryteriów niewymiernych i porównanie ofert.
c) Próbki, wzorce, materiał pomocniczy, porównawczy.
7. Umowy w zamówieniach publicznych:
a) Zmiany umowy – warunki dopuszczające zmianę.
b) Rozwiązanie umowy- możliwe sytuacje.
c) Dopuszczalne klauzule umowne – ich różnorodność.
d) Stałość ceny a okres trwania umowy.
8. Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021r.ważne dla każdego Zamawiającego.
Sesja: Pytania i odpowiedzi
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do: pracowników jednostek ochrony zdrowia zajmujących się zamówieniami publicznymi, zakupami dla jednostki; pracowników nadzorujących i kontrolujących oraz audytujących jednostki ochrony zdrowia, osób chcących nabyć wiedzę z zakresu zamówień publicznych w branży medycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń