Zasady przygotowania oraz prowadzenia BIP po ostatnich zmianach prawnych

Miejsce
Internet
Termin
30 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
285 zł
Zapisz się na szkolenie

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej.
• Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów.
• Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
• Uzyskanie podstawowych informacji nt. zasad dostępności cyfrowej Biuletynu.
• Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami.

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy prawne prowadzenia BIP:
1. Kto ma obowiązek prowadzić BIP?
2. Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Informacje publikowane w BIP - obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej.
4. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej.
5. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
II. BIP- zagadnienia praktyczne:
1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.
2. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury.
3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
4. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.
5. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie).
6. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych? 
7. Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym.
8. Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www.
9. Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP.
10. Standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.
11. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.
12. Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.
III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń.
2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów.
3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.
6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.
7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne.
8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka.
9. Jak poinformować o tym, czego zabrakło w Biuletynie?
IV. Ograniczenia na stronach BIP:
1. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne.
2. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę? 
V. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej:
1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP.
2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej, – na czym polega?
3. Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?
4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji.
5. Sankcje przewidziane przepisami prawa.
6. Dobre praktyki.
VI. BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
• Język migowy.
• Alfabet Braille’a.
• Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej.
• Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu.
• Wysoki kontrast.
2. Dobre praktyki. 
VII. Przykłady dostosowania stron BIP do wymagań ustaw.
VIII. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony BIP, członkowie zespołów redakcyjnych BIP, administratorzy stron podmiotowych. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 27 listopada 2020 r.