• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów

online
Miejsce
Internet
Termin
22 lipca 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lipca 2024 r. cena wynosi: 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podstawy finansów publicznych dla kierowników i pracowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, którzy nie pracują w działach finansowo-księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

• Sektor finansów publicznych charakteryzuje się specyficznymi zasadami funkcjonowania. Kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych niejednokrotnie mają problem z odnalezieniem się w licznych, charakterystycznych dla tego sektora zasadach, a przecież podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe i ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie.
• Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy:
- podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania finansów publicznych, pochodzące z ustawy o finansach publicznych,
- podstawy zasad gospodarki finansowej w jsfp,
- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Prezentowane zagadnienia prawne będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zobrazowania omawianych regulacji i zasad postępowania. Zajęcia dedykowane są wszystkim pracownikom jednostek publicznych, których praca opiera się na współpracy z pracownikami wydziałów finansowych, lub tym, którzy rozpoczynają pracę w księgowości i chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie gospodarki finansowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz, uzupełnisz, uporządkujesz podstawowe pojęcia i zasady w zakresie finansów publicznych.
• Zrozumiesz specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych.
• Będziesz umiał lepiej porozumieć się z księgowym swojej jednostki.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości:
- Co oznacza termin finanse publiczne i jaka jest jego istota?
- Dlaczego ważny jest podział na dochody czy wydatki bieżące i majątkowe?
- Jakie są jednostki sektora finansów publicznych i jaka jest specyfika ich funkcjonowania?
- Jakie są podstawowe reguły realizacji dochodów jednostki?
- Dlaczego ważna jest jawność i przejrzystość finansów jednostki oraz poprzez jakie działania jest to realizowane?
- Co oznacza termin wydatki niewygasające?
- Dlaczego ważna jest procedura kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego w jednostce oraz zaangażowanie środków jednostki?
- Jakie są terminy i zasady dokonywania zmian w planie finansowym jednostki?
- Dlaczego kontrola zarządcza w jednostce jest tak istotna dla jej całościowego funkcjonowania?
- Jakie są podstawowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Finanse publiczne:
• Definicje i pojęcia:
- środki publiczne,
- dochody, dochody bieżące i majątkowe,
- wydatki, wydatki bieżące i majątkowe,
- przychody i rozchody budżetu,
- nadwyżka/deficyt budżetowy.
• Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst.
• Jawność i przejrzystość finansów publicznych - istota, zasady funkcjonowania.
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in.:
- klasyfikacja budżetowa,
- obieg i podstawowe zasady dotyczące dochodów i wydatków jednostek budżetowych,
- zaciąganie zobowiązań,
- zaangażowanie.
• Plan finansowy jednostki a budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego:
- zasady opracowania,
- terminy,
- zmiany,
- sprawozdawczość.
• Wydatki niewygasające - istota, zasady funkcjonowania.
• Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - istota.
• Dyscyplina finansów publicznych - naruszenia, odpowiedzialność.
2. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek budżetowych, pracownicy komórek merytorycznych, radni. Zajęcia dedykowane są wszystkim pracownikom jednostek publicznych, których praca opiera się na współpracy z pracownikami wydziałów finansowych, lub tym, którzy rozpoczynają pracę w księgowości i chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie gospodarki finansowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lipca 2024 r. cena wynosi: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 lipca 2024 r.