Podziały nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Miejsce
Internet
Termin
20 października 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
310 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwo ofertę spotkania, na którym nasz ekspert - pracownik administracji rządowej przedstawi Państwu najaktualniejsze przepisy regulujące podziały nieruchomości, z uwzględnieniem praktyki ich stosowania oraz najnowszego orzecznictwa sądów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie niezbędnej wiedzy do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.
  • Wyjaśnienie mi.in. terminologii z zakresu podziałów nieruchomości, zasady opiniowania podziałów z uwzględnieniem poszczególnych trybów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
  • Zdobycie i utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz omówienie procedur administracyjnych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) - znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o drogach publicznych.
  2. Podziały nieruchomości:
  • zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (art. 93 ugn);
  • w przypadku braku planu miejscowego (art. 94 ugn) - znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - znaczenie przepisów odrębnych;
  • niezależnie od ustaleń planu miejscowego (art. 95 ugn);
  • zabudowanych;
  • przeznaczonych/wykorzystywanych na cele rolne albo leśne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są do pracowników administracji publicznej i samorządowej, którzy w ramach obowiązków służbowych odpowiadają za nieruchomości, geodetów, rzeczoznawców majątkowych oraz osób związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami. Absolwent Wydziału Geodezji - Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej - resortu odpowiedzialnego za sprawy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Konsultant w FRDL.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 15 października 2021 r.