W ostatnich dniach wpłynęło 87 wniosków o granty na innowacje społeczne w ramach „Inkubatora Włączenia Społecznego”.

Innowacje społeczne cieszą się coraz większym, ogólnopolskim zainteresowaniem, co nas bardzo cieszy, ponieważ dzięki małym krokom innowacyjnym, możemy razem wypracować duże zmiany społeczne.

Złożone wnioski zostaną teraz poddane ocenie formalnej, następnie merytorycznej. Ale pamiętajmy, że nabór nadal trwa i czekamy na kolejne nietypowe, niestandardowe, kreatywne, oryginalne pomysły na rozwiązywanie problemów społecznych.

Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się jak napisać wniosek o grant do Inkubatora Włączenia Społecznego, jakie powinien spełniać kryteria, to zapraszamy na webinarium: Warsztat z innowacją, który odbędzie się zdalnie w dniu 7 października br. od godziny 10.00. 

Więcej o projekcie