Podczas posiedzenia Rady Fundatorów FRDL dn. 8 listopada zapadły następujące decyzje:

  • Skład Rady Fundatorów został poszerzony o dwie osoby - do Rady weszli: prof. Małgorzata Fuszara (Uniwersytet Warszawski) i Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.
  • Do zarządu FRDL została powołana Małgorzata Zielińska.

Rada Fundatorów

prof. Małgorzata Fuszara

Socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2015 roku Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Autorka licznych prac i książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym. Jedna z liderek Kongresu Kobiet.

Wojciech Szczurek

Od 1998 roku prezydent Gdyni, prawnik, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1989 r. współorganizator Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdyni. W latach 1989-1994 asesor i sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni. W wyborach na prezydenta Gdyni uzyskuje od wielu lat rekordowe poparcie mieszkańców. Laureat licznych odznaczeń państwowych i zagranicznych.. Współautor książek: "Prawo w portach morskich" i "Działalność gospodarcza gmin w portach morskich". 

 

 

Zarząd

Małgorzata Zielińska

Specjalistka w zakresie funduszy europejskich, działaczka organizacji pozarządowych. Od 2004 r. zarządza projektami europejskimi, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz w innych instytucjach publicznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim (zarządzanie oświatą), w Akademii Finansów w Warszawie (zarządzanie ubezpieczeniami) i w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (teoria muzyki). Pracownik m.in. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w latach 2009 - 2015) i Narodowego Instytutu Dziedzictwa (w latach 2017- 2019). W Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przed objęciem funkcji w Zarządzie pełniła zadania krajowego koordynatora ds. projektów.


Szczegółowe informacje o władzach FRDL