26 lutego i 12 marca 2021 r. odbyły się w formie zdalnej posiedzenia zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W trakcie spotkań zarząd omówił bieżące działania prowadzone przez Krajową Radę Forów Sekretarzy oraz propozycje wystąpień i przygotowania stanowisk Krajowej Rady w sprawach dotyczących restrukturyzacji szpitali, funduszu sołeckiego oraz wynagradzania w administracji samorządowej.

W skład Krajowej Rady Forów Sekretarzy wchodzą przedstawiciele wszystkich Forów Sekretarzy działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Celem działalności Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST jest:

– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,

– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,

– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,

– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,

– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

Kolejne spotkanie wszystkich przedstawicieli Krajowej Rady Forów Sekretarzy zaplanowane jest na 26 marca 2021 r.