23 lutego odbyła się I Gala wręczenia nagród Rankingu Gmin Województwa Opolskiego – ranking organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Opolu.

Zwycięzcy rankingu:

  • W kategorii gmin o liczbie ludności powyżej 20 tysięcy - nagrodzono gminy: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Nysa.
  • W kategorii gmin o liczbie ludności poniżej 20 tysięcy - nagrodzono gminy: Skarbimierz, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Chrząstowice.
  • Lider powiatu: Skarbimierz, Głubczyce, Kędzierzyn, Kluczbork, Gogolin, Namysłów, Nysa Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Prudnik, Ujazd.
  • Nagroda specjalna: Brzeg.

Ranking Gmin Województwa Opolskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Opolu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Opolskiego z wyłączeniem miasta na prawach powiatu: Opola. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny.

Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie dzięki czemu docenimy i motywujemy większą ilość gmin. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy regionu.

 

_________________________ Organizator _________________________

 

_________________________ Patronat honorowy _________________________

  

_________________________ Partner merytoryczny _________________________

 

_________________________ Partner_________________________

 

_______________________ Patronat medialny _______________________