24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Deklarację Niepodległości. Polska była pierwszym krajem, który tę niepodległość uznał. Ostatnie dziesięciolecia zaowocowały wieloma działaniami na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Wyjątkowe miejsce w budowaniu tej relacji mają polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz samorządy lokalne.

W ramach inicjatywy Ukraina 30 PL przedstawiciele środowisk społeczno-obywatelskich w Polsce zapraszają organizacje pozarządowe, samorządy, szkoły, biblioteki, domy kultury, media, społeczności akademickie, przedsiębiorstwa i osoby prywatne do wspólnego świętowania rocznicy Niepodległości Ukrainy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w organizowaniu wydarzeń publicznych takich jak spotkania, wystawy, lekcje, koncerty jak i prywatnych: spotkania z ukraińskimi przyjaciółmi, wspólne czytanie ukraińskiej literatury, wyjazd na Ukrainę. Na stronie domowej inicjatywy https://Ukraina30.pl dostępny jest kalendarz najważniejszych wydarzeń z historii niepodległości Ukrainy, 101 pomysłów na jej świętowanie, teksty dotyczące współpracy z Ukrainą, loga instytucji, które dołączyły się do inicjatywy, jak również kalendarz prezentujący wydarzenia organizowane przez zaangażowane podmioty. Zapraszamy też do wspólnego podpisania urodzinowych życzeń dla Ukrainy, które przekażemy na ręce Ambasadora Ukrainy w RP.

Wśród rosnącej liczby instytucji i organizacji uczestniczących w świętowaniu są między innymi: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Ukraiński Dom w Warszawie, Fundacja Liderzy Przemian, Związek Ukraińców w Polsce, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Fundacja Sempre a Frente, Fundacja Borussia. Każdego dnia dołączają również kolejne organizacje. Centralnym wydarzeniem przedsięwzięcia będą obchody niepodległości - 29 sierpnia w Forcie Sokolnickiego Cytadeli Warszawskiej.

Do naszej inicjatywy można dołączyć na wiele sposobów - mówi organizator akcji Krzysztof Stanowski. Z okazji urodzin składamy życzenia przyjaciołom czy sąsiadom. Warto złożyć je także Ukrainie. Dlatego zachęcamy do podpisania się pod wspólnymi życzeniami. Można też opublikować tekst dotyczący swojego spotkania z Ukrainą, zgłosić do wspólnego kalendarza organizowane wydarzenie, użyć nakładki na FB Ukraina30PL w dniu 24 sierpnia lub oznaczyć posty związane z rocznicą hasztagami #ukraina30pl i #ukraina30. 

Inicjatorami inicjatywy Ukraina 30 PL są: Bogumiła Berdychowska, Martyna Bogaczyk, Olga Chrebor, Iza Chruślińska, Alicja Derkowska, Przemysław Fenrych, Witold Horowski, Myroslava Keryk, Paweł Kowal, Danuta Kuroń, Jacek Michałowski, Bartosz Piechowicz, Danuta Przywara, Mirosław Skórka, Grażyna Staniszewska, Krzysztof Stanowski, Piotr Tyma, Nedim Useinow, Ludwika Wujec. Autorem grafik (zachęcamy do wykorzystania) jest Andrij Fil.

Więcej informacji na stronie https://Ukraina30.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od wielu lat aktywnie wspiera procesy demokratyzacji i decentralizacji na Ukrainie. Realizujemy m.in. Projekt DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) oraz projekt Rozwój kompetencji zarządczych i współpracy w jednostkach samorządu terytorialnego w regionach przygranicznych w Polsce i Ukrainie.