Trwa rejestracja na V Krajowego Kongresu Sekretarzy, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Kongres odbędzie się 28 i 29 września 2021 r.

Wydarzenie wraca po dwóch latach przerwy, tym razem w wersji hybrydowej!

Krajowy Kongres Sekretarzy jest dorocznym, ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy Sekretarzy – zarówno tych zrzeszonych w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze do nich nie należą, jak również innych pracownicy jst w Polsce.

Organizowane przez FRDL wydarzenie będzie dotyczyło bieżących aspektów funkcjonowania samorządu. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów. Oczywiście w tym roku nie może zabraknąć tematyki uwzględniającej rzeczywistość pandemiczną. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni rok, lecz także zastanowią się nad skutkami i wnioskami na najbliższą przyszłość. Kongres będzie także jedną z niewielu okazji do wysłuchania Menedżerów Urzędów z innych krajów, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej w swoich krajach. 

Krajowy Kongres Sekretarzy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Wymiana informacji, ciągła nauka i aktualizacja wiedzy jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków samorządowych w zmieniających się warunkach.

W programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień. Poruszane zagadnienia tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły:
- ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”,
- ,,Otwarty i przejrzysty urząd”,
- ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz
- ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że będzie można w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie będąc w Warszawie lub online poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń.

UWAGA FORMULARZ REJESTRACJI JEST JUŻ AKTYWNY!Więcej informacji na oficjalnej stronie Kongresu