Przedstawiciele FRDL wzięli udział w Gali ogłoszenia wyników i wręczenia wyróżnień Rankingu Samorządów “Rzeczpospolitej”.

Od 17 lat redakcja dziennika Rzeczpospolita ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest oficjalnym partnerem wydarzenia.

Zasady rankingu ustaliła niezależna Kapituła, której przewodniczył były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". W składzie Kapituły znaleźli się również dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL oraz sędzia Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL.

 

Galę uświetniła debata pt. “Samorządna Rzeczpospolita po 40 latach”.

Goście debaty odnosili się do czasów, w których powstawał polski samorząd oraz komentowali obecny stan polskiej praworządności. – Twórcy reform samorządowych wiedzieli o co chodzi w samorządności. To właśnie wtedy, 40 lat temu powstał nie tylko samorząd terytorialny, ale też sądownictwo konstytucyjne i np. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – mówił Jerzy Stępień. Zbigniew Bujak, działacz Solidarności przypomniał wagę słowa samorządność, którym określono zarejestrowane wówczas związki zawodowe. – To była odważna wizja, demokratycznego państwa, które porwało młodych, opartego na wartościach samorządowych – wspominał Jerzy Buzek, były premier. – Również dziś, podobnie jak wtedy musimy działać razem i w sposób solidarny – podsumował Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

 

 


Wyniki rankingu “Rzeczpospolitej”