Znamy wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia!

RANKING GMIN

Znamy tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów województwa podkarpackiego! Ogłosiliśmy wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2020!

Dzisiaj podczas Konferencji „Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” organizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia ogłoszone zostały wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2020.

Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Solina. Drugie miejsce zajęła Gmina Miejska Mielec, trzecie miejsce Gmina Padew Narodowa. Tuż za podium uplasowały się Gmina Głogów Małopolski i Gmina Trzebownisko. Partnerem Rankingu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie, który zebrał i przeanalizował 16 wskaźników rankingowych. Honorowy Patronat objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Patronat medialny nad Rankingiem objęła Gazeta Codzienna „Nowiny”.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Naszą intencją jest, aby Ranking Gmin Podkarpacia, organizowany corocznie, stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Sądzimy, że nasz Ranking, dzięki przeprowadzonej bezstronnej analizie statystycznej wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń samorządowych, które przyczyniają się do dyskusji zarówno nad bieżącymi jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!