• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

POMOC SPOŁECZNA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, EKONOMIA SPOŁECZNA

"RAZEM ŁATWIEJ" - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycznych

Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycznych w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) jest realizowany przez Partnerstwo: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL - Partner wiodący oraz Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE -Partner. Okres realizacji: 31.05.2021-30.09.2023 r. (rzeczowo) CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług…
Opolskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA