• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

POMOC SPOŁECZNA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, EKONOMIA SPOŁECZNA

„Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach FEOP.07.01-IZ.00-0001/23 dofinansowanego Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027. Okres realizacji: 01-01-2024 - 30-06-2025 Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług…
Opolskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA