Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przygotowanie do kontroli wojewody

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego prowadzący-praktyk przedstawi i omówi zagadnienia podlegające ocenie wojewody w zakresie przyjmowania, przekształcania i archiwizacji wniosków. Trener przedstawi również uczestnikom spotkania występujące nieprawidłowości, a także omówi dobre praktyki pojawiające się podczas działań kontrolnych wojewody w zakresie CEIDG. Dzięki szkoleniu uczestnik uniknie błędów, zwiększy szanse na pozytywne wyniki ewentualnej kontroli wojewody, zyska zaufanie do własnych umiejętności i pewność siebie w realizacji zadań oraz w trakcie ewentualnej kontroli, a także podniesie jakość wykonywanych obowiązków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
  • poznanie najistotniejszych oraz najczęściej stwierdzanych w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia,
  • poznanie mechanizmów przyczyniających się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań (dobre praktyki),
  • zdobycie umiejętności przydatnych w trakcie postępowania kontrolnego wojewody,
  • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia i nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się tymi samymi zadaniami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Przegląd zagadnień sprawdzanych i ocenianych przez kontrolerów:

  1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.
  2. Przyjmowanie, przekształcanie i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG:
  1. formy składania wniosków;
  2. potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy oraz faktu przyjęcia wniosków;
  3. weryfikacja poprawności wniosków, braki formalne, wzywanie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku (w tym case study* - rozwiązanie z wykładowcą zadania oraz sporządzenie wezwania, przydatnego w trakcie codziennej pracy);
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk, kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru, będącego przedmiotem szkolenia, skuteczny trener, pasjonat kontroli oraz nauczania, a w wolnych chwilach pszczelarstwa. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 15 października 2021 r.