• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Klasyfikacja budżetowa - aspekty praktyczne

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa po wprowadzeniu ostatnich zmian. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Klasyfikacja budżetowa to specyficzne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków.
Podczas proponowanego szkolenia zaprezentujemy prawidłowe funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj.
• wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji,
• najczęściej występujących błędów, wynikających z protokołów RIO i NIK m. in. dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Potwierdzisz, czy prawidłowo umiejscawiasz dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
• Upewnisz się, czy właściwie stosujesz paragrafy klasyfikacji budżetowej zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, szczególnie tych inwestycyjnych, gdzie ważne są również dodatkowe paragrafy związane z wydatkowaniem środków inwestycyjnych pochodzących z np. Rządowego Funduszu Polski Ład.
• Dowiesz się kto ponosi odpowiedzialność w zakresie nieprawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej.
• Uzyskasz odpowiedzi m.in. na pytania:
- Jak prawidłowo ująć dochody i wydatki w rozdziałach usługowych i podmiotowych w ramach SMUP?
- Czy ujęcie wydatku w nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
- W którym paragrafie ująć odsetki od należności publicznoprawnych?
- Do którego paragrafu powinny trafić zwroty kosztów sądowych, a do którego odszkodowanie zasądzone dla jednostki przez sąd?
- Gdzie powinno się ująć różne dochody związane ze sprzedażą majątku?
- Czy środki spożywcze na zajęcia w ośrodku wsparcia to materiały w paragrafie 421 czy 422?
- Czy badania strażaków to paragraf 428 czy 430?
- Jakie wydatki powinny być ujmowane w paragrafie szkoleń 470?
- Czy ekspertyza rzeczoznawcy to zawsze paragraf 439?
- Jakie zadania ujmować należy w paragrafach remontowych 427 czy 434, a jakie w paragrafie inwestycyjnym 605?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków – przypomnienie.
3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m. in.:

• Odsetki § 090, § 091, § 092.
• Kary § 057, § 058 a § 095.
• Dochody majątkowe § 077, § 078, § 087.
• Wpływy z różnych opłat § 069, a § 097.
• Inne m. in. § 063, § 064, § 094, § 291 i § 295, § 666 i § 669.
4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m. in.:
• Materiałów§ 421 a § 422, § 423, § 424, § 427, § 430, § 606.
• Oprogramowania § 430 a § 421, § 443, § 424.
• Umów o dzieło, zlecenia § 417 a § 427, § 430, § 409.
• Nagród konkursowych § 419 a § 304.
• Opłat za zagospodarowanie odpadów § 430 a § 452, § 443.
• Świadczeń § 311 a § 302.
• Delegacji krajowych i zagranicznych § 441 i § 442.
• Ekspertyz § 439.
• Tłumaczeń § 438.
• Usług między jst § 433.
• Energii § 426 a § 430.
• Usług zdrowotnych § 428 a § 430.
• Szkoleń § 455, § 470 i § 430.
• Opłat komorniczych § 461, a § 443.
• Remontów § 427 oraz § 434 a § 430, oraz kwestii remont a ulepszenie § 427 a § 605.
• Wydatków inwestycyjnych § 605, a zakupów inwestycyjnych § 606, czy innych paragrafów inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem np. z Polskiego Ładu.
5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
6. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 czerwca 2024 r.