• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowanie VAT przy należnościach w jst – zadania własne oraz zadania zlecone

Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia będą poświęcone kompleksowemu zaprezentowaniu zagadnień z zakresu podstaw prawnych dla prowadzonych rozliczeń podatku w JST ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania VAT w jst na zadaniach zleconych a zwłaszcza przypadków trudnych i incydentalnych, które mają istotny wpływ na postrzeganie rozliczeń podatku VAT. Szkolenie będzie prowadzone przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, wskazującego praktyczne rozwiązania w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie całej gamy poprawnych rozliczeń VAT oraz zaprezentowanie podstaw prawnych dla tych rozwiązań przy jednoczesnym uwzględnieniu obszarów ewidencyjnych, narażonych na popełnienie największej ilości błędów i nieprawidłowości.
  • Zapoznanie z poprawnymi modelami księgowymi w oparciu o przepisy prawa i aktualne orzecznictwo w dziedzinie rachunkowości budżetowej związane z podatkiem VAT.
  • Poznanie procesu księgowania VAT w przypadku, gdy należność netto stanowi dochód jst dla zleconych zadań.
  • Możliwość wyjaśnienia problemów, podczas szkolenia, dotyczących tematyki zajęć oraz konsultacji zagadnień będących przedmiotem spotkania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przypis na koncie 221 oraz 225 i 720/760:
a) zadanie własne,
b) zadanie zlecone.
2.  Księgowanie VAT w wariancie netto (należność netto jako dochód jst).
3. Księgowanie VAT w wariancie netto (należność netto jako dochód jst) przy zadaniu zleconym.
4.  Rozliczanie konta 800 oraz 222 przy metodzie netto.
5. Wadliwe rozliczenie dochodów do Rb 27z:
a) zawyżenie dochodów do wojewody o podatek (udział 75/25 liczy się od kwoty netto, a nie brutto, co potwierdza NSA),
b) zawyżenie wydatków po stronie jst o VAT,
c) zaniżenie dochodów jst o VAT, co potwierdza NSA.
6. Dochody jst – przypadek szczególny – art. 61 ustawy o gospodarce nieruchomościami – orzecznictwa WSA oraz NSA. 
7. Zwrot VAT i jego rozliczenie.
8.  Przypadki szczególne związane z rozliczeniem VAT.
9. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionów finansowo-księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 czerwca 2024 r.