Podatek VAT dla początkujących. Podatek należny i naliczony, zasady rozliczania z uwzględnieniem aktualnych przepisów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2021 r. wchodzi w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-r online

Zajęcia 21 i 28 kwietnia 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowym szkoleniu, którego tematyka związana jest z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz w innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone zmiany i planowane nowelizacje w przepisach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT. 
• W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. 
• W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia i odliczenia podatku VAT, zasad wystawiania i korygowania faktur, ewidencjonowania sprzedaży i zakupów w nowym JPK, prawidłowej weryfikacji kontrahentów, dokonywania płatności na rzecz kontrahentów oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne. 
• Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak prawidłowo rozliczać podatek VAT.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
I. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i wskazanie sposobu czytania i interpretowania ustaw i rozporządzeń:

1. Ustawa o VAT – omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach.
2. Znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
3. Wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe – znaczenie dla podatnika.
II. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
1. Czynności podlegające opodatkowaniu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy księgowych, inspektorów, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT. Zapraszamy również osoby, które chcą usystematyzować już posiadaną wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 15 kwietnia 2021 r.