Skuteczna egzekucja opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania. Zagadnienia praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym ekspert przedstawi Państwu praktyczne zagadnienia dotyczące dochodzenia należności powstałych w związku z parkowaniem w strefach płatnego parkowania, na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie czynności związanych z egzekucją opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania, prawidłowej dokumentacji zdarzeń, najczęstszych błędów z nimi związanych.
 • Wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości występujących przy egzekucji ww. opłaty.
 • Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i przykładów z praktyki prowadzącego.
 • Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z prowadzącym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dokumentowanie zdarzeń, powodujących powstanie obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
 2. Czynności przedegzekucyjne.
 3. Zarzuty egzekucyjne:
  1. nieistnienie obowiązku:
   1. miejsce wyznaczone (wyznaczenie znakami pionowymi oraz poziomymi),
   2. miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
   3. najnowsze orzecznictwo,
  2. błąd, co do osoby zobowiązanego:
   1. ciężar dowodu,
   2. współwłasność pojazdu; bank a kredytobiorca; leasingodawca a leasingobiorca; inne przypadki występujące w praktyce,
  3. pozostałe zarzuty.
 4. Rola wierzyciela przy rozpoznawaniu zarzutów zobowiązanego.
 5. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów finansowych urzędów gmin i miast, którzy odpowiadają za egzekucję ww. opłaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2009 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego zajmujący się sprawami z zakresu postępowania egzekucyjnego. Specjalizuje się również w sprawach z zakresu prawa podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z tematem szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 6 kwietnia stycznia 2021 r.