• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdawczość w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych za II kwartał 2024 r.

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej za I kwartał w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej:
• Szczegółowo omówimy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za II kwartał 2024 r.
• Wskażemy, jak w prawidłowy sposób wykazywać dane dotyczące dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo-księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej z operacji finansowych wraz z omówieniem poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą sprawozdawczości, uzyskasz pomoc w prawidłowym sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Poznasz najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości z zakresu opracowywania sprawozdań budżetowych.
• Dowiesz się:
- Jak prezentować w sprawozdaniach udzielane pożyczki krótkoterminowe.
- Jak prezentować w sprawozdaniach np. zakup telefonu na raty.
- Czego nie prezentuje się w sprawozdaniu Rb-N.
- Na co zwrócić uwagę przy prezentowaniu danych w kolumnie "zaległości netto" sprawozdaniu Rb-27S.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:
• Obowiązek sporządzenia i złożenia – na kim ciąży, forma oraz terminy.
• Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa.
2. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:
• Obowiązek sporządzenia i złożenia – na kim ciąży, forma oraz terminy.
• Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
 Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
 Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
 Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
 Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m. in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 czerwca 2024 r.