• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

VAT od podstaw dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych

Przy zgłoszeniu do 27 maja 2024 r. cena wynosi: 699 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe kompleksowe zajęcia dotyczące VAT-u od podstaw, podczas których przeanalizujemy najważniejsze zasady rozliczania VAT zarówno należnego, jak i naliczonego w jednostkach samorządu terytorialnego. Podczas zajęć:

  • Wskażemy, w jakich sytuacjach jst przysługuje pełne prawo do odliczenia, a kiedy można odliczyć część VAT.
  • Zaprezentujemy zasady prawidłowego rozliczenia dla celów VAT transakcji międzynarodowych występujących w jst
  • Poruszymy kwestie zasad ustalania podstawy opodatkowania, w tym podstawy opodatkowania dla dostawy nieruchomości, a także kwestie obowiązujących stawek VAT.
  • Podsumujemy podstawowe zasady wystawiania faktur i ewidencjonowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej.

Poszczególne zagadnienia omówimy na praktycznych przykładach, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych, wyrażanych w interpretacjach indywidualnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu naliczania i rozliczania podatku VAT.
• Zapoznasz się z ważnymi regulacjami ustawy o VAT oraz z przykładami praktycznego ich zastosowania. 
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne i prawidłowe stosowanie przepisów w zakresie podatku VAT.
• Dowiesz się: 
- W jakich sytuacjach jst działa jako podatnik VAT, jakie czynności podlegają opodatkowaniu, jak traktować na gruncie VAT nieodpłatne czynności dokonywane przez samorząd, np. nieodpłatne udostępnienia obiektów sportowych czy przekazywanie nagród?
- W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy dla takich czynności jak np. wynajem lokali, sprzedaż nieruchomości, refakturowanie mediów czy usługi wstępu do obiektów sportowych. 
- W jaki sposób prawidłowo sporządzić plik JPK_V7 oraz co to jest mechanizm podzielonej płatności czy biała lista podatników?
- Co to jest korekta roczna w VAT?
 

zwiń
rozwiń
Program

I dzień – 10 czerwca 2024 r.
1.   Jst jako podatnik VAT.
2.  Co jest przedmiotem opodatkowania?
3. Kiedy nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu (z perspektywy jst)?
4.  Moment powstania obowiązku podatkowego: 
• Zasady ogólne.
• Zasady szczególne.
5. Podstawa opodatkowania:
• Co stanowi podstawę opodatkowania?
• Kiedy dotacja stanowi podstawę opodatkowania?
• Podstawa opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości.
6.  Stawki VAT:
• Podstawowa stawka podatku.
• Przykłady zastosowania obniżonej stawki VAT w transakcjach jst.
• Przykładowe zwolnienia z VAT w transakcjach jst.
7.  Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania przez jst transakcji zagranicznych:
• WNT.
• Import usług.
• Import towarów.
8.   Najważniejsze zagadnienia związane z wystawianiem faktur:
• Kiedy wystawiamy fakturę VAT?
• Terminy wystawiania faktur.
• Elementy faktury.
• Faktury korygujące dla celów VAT.
• Kilka słów o Krajowym Systemie e-Faktur – rewolucja w fakturowaniu.
9.   Omówienie szczegółowe – analiza przypadku:
• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa – stawka VAT, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania.
• Wynajem lokalu użytkowego – stawka VAT, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, termin wystawienia faktury.
• Wpłata wadium a rozpoznanie obowiązku podatkowego – moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, termin wystawienia faktury, faktura rozliczeniowa za dostawę nieruchomości.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy osoby, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo-księgowych samorządu gminnego, powiatowego i samorządu województwa i jednostek organizacyjnych jst oraz osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie szkoleni

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 735 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 maja 2024 r. cena wynosi: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 czerwca 2024 r.