Zmiany oraz bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych w jst

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawodawca planuje wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które ma między innymi zmienić zasady sporządzania sprawozdań Rb-27S czy Rb-PDP oraz formułę przekazywania sprawozdań w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Proponujemy zatem Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną wyjaśnione najważniejsze zagadnienia z tym związane. Prowadząca omówi szczegółowo sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami.
• Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości wynikające m.in. z protokołów NIK i RIO.
• Poznanie specyficznych zasad dotyczących sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań.
• Zdobycie wiedzy kiedy, w jaki sposób i do jakich podmiotów należy przekazać sprawozdania po zmianach w tym zakresie.
• Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy dowiedzą się o zmianach w zasadach sporządzania sprawozdań budżetowych, które będą już obowiązywać w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych za 2021 r.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
2. Istota sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
3. Rodzaje sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych.
4. Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań.
5. Ogólne zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
6. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań, również po zmianach prawnych – analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości:
• Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ.
• Zmiany w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP oraz zmiany w przekazywaniu sprawozdań m.in. nowy odbiorca sprawozdań GUS.
7. Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.
8. Korekty sprawozdań.
9. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy działów księgowości w urzędach jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej, w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 13 stycznia 2022 r.