Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego Problemy bieżącego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych

zaproszenie i program spotkania

Odpłatność: 369 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego).

Szkolenie stacjonarne
Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59, Opole

Ważne informacje o szkoleniu

Spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Spotkanie ma na celu przedyskutowanie ostatnich kontrowersyjnych zmian w przepisach, wskazanie interpretacji i możliwych rozwiązań co pozwoli na prawidłowe przygotowanie i wdrożenie optymalnych koncepcji w poszczególnych JST w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1.Rejestr umów – istota, zasady, w tym m.in.:
a.Umowy, które będą podlegać udostępnieniu w rejestrze.
b.Wyłączenia dotyczące obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
c.Dane, które obejmuje rejestr umów. Osoby odpowiedzialne w tym zakresie.
d.Umowy w różnych formach i dotyczące specyficznych sytuacji w poszczególnych jednostkach, jak również brak umowy pisemnej (np. faktura bez umowy), a konieczność wprowadzenia danych do rejestru.
e.Ustalenie procedury wprowadzania danych do rejestru umów - powiązanie jej z procedurą kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, zaangażowaniem czy postępowaniem przed dokonaniem wydatku.
2.Zasady finansowego funkcjonowania JST w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3.Inne bieżące zmiany.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 16 maja 2022 r.