Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego uczestnicy mają możliwość zapoznania się z:
• najczęstszymi powodami kontroli w zakresie dokonywania potrąceń komorniczych,
• najczęściej popełnianymi błędami w zakresie potrąceń komorniczych.
Podczas naszego spotkania uczestnik ma możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym rozwiązaniami w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Uczestnicy również poznają i utrwalą wiedzę związaną z potrąceniami komorniczymi, a także zapoznają się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Praktyczne omówienie prawidłowych zasad dokonywania potrąceń komorniczych z wynagrodzeń i zasiłków pracowników oraz zleceniobiorców.
• Wskazanie jak w prawidłowy sposób rozliczać potrącenia z wynagrodzeń.
Po szkoleniu uczestnik:
- będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać potrąceń komorniczych z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem aktualnych przepisów,
- będzie wiedział, jak uniknąć nieprawidłowości w zakresie rozliczania potrąceń komorniczych,
- otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego dokonywania potrąceń komorniczych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej?
7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?
14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?
15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?
16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
27. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów płac i kadr. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu dokonywania potrąceń komorniczych z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 4 lipca 2022 r.