Licencje na taksówki – kompendium wiedzy

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 31.12.2022 r. wygasają „stare” licencje taksówkowe. Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już można ich zmieniać ani dostosowywać. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego szczegółowo wyjaśnimy jak przed końcem oraz po upływie tego roku postępować z tymi licencjami oraz w jaki sposób wydawać nowe licencje. Rozwiejemy wiele wątpliwości dotyczących zgłaszania pojazdów i dokonywania innych zmian, pobierania opłat czy wygaszania licencji. Korzyścią ze spotkania z ekspertem jest możliwość wyjaśnienie Państwa problemów i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy w zakresie postępowania z wygasającymi z końcem 2022 r. „starymi” licencjami oraz w kontekście pobierania opłat.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowego prowadzenia sprawy związanych z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką.
  • Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat prowadzenia spraw związanych z wydawaniem licencji taksówkowych ułatwi pracę i rozwieje wiele wątpliwości.
  • Otrzymane podczas szkolenia wzory druków usprawnią codzienną pracę i pozwolą uniknąć błędów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady udzielania licencji w świetle KPA, wzór licencji, wypisy z licencji na taksówkę, wnioski i opłaty:
a. Wydawanie nowych licencji dla nowych przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców posiadających tzw. „stare” licencje;
b. Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, najnowsze rozporządzenie w sprawie wymogów dla aplikacji internetowej; 
c. Dokonywanie zmian w dotychczasowych licencjach - niejasności i wątpliwości interpretacyjne wynikające ze zmian w przepisach, okresy przejściowe;
d. Przewozy osób na podstawie aplikacji w telefonie – nowe regulacje prawne, sposoby weryfikacji spełniania wymogów przez aplikacje;
e. Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji;
f. Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką – czy jest dopuszczalne, na jaki okres, na jakich warunkach.
2. Inne ważne kwestie uregulowane w ustawie o transporcie drogowym:
a. Zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką; 
b. Sankcje i kary – komu zagrożą, kto może je stosować.
3. Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości. 
4. Konsultacje, dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 2 grudnia 2022 r.