• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Arkusz kalkulacyjny excel. Poziom średniozaawansowany

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, przeznaczone dla osób, które znają podstawy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera uczestnicy będą mieli możliwość rozwinąć umiejętności z zakresu sortowania i filtrowania danych oraz nauczą się automatyzować pracę za pomocą prostych makr. Udział w zajęciach pozwala zapoznać się z programem w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych bardziej zawansowanych funkcji pozwalających na zwiększenie efektywności pracy i jej efektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nauczymy cię Excela!

Jeśli chcesz usprawnić swoją pracę i zaoszczędzić czas, to te zajęcia są dla Ciebie. Na naszych zajęciach nabędziesz wiedzę teoretyczną oraz uzyskasz praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystywania podstawowych jak i zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem. Ćwiczenia pozwalają uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w pracy zawodowej.

Dzięki zajęciom uczestnik będzie potrafił m.in:

 • Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego.
 • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy.
 • Analizować Dane.
 • Drukować dane i wykresy.

METODOLOGIA SPOTKANIA: Prezentacja omawianego zagadnienia, praktyczne ćwiczenia demonstrowane przez wykładowcę oraz wykonywane samodzielnie przez uczestnika. Uczestnicy podczas szkolenia będą wykonywali ćwiczenia na własnych komputerach (wymagane oprogramowanie Excel w wersji 2007 lub nowsze).

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przypomnienie i uporządkowanie wiadomości na poziomie podstawowym (obsługa programu, typy danych, wprowadzanie i edycja danych, formatowanie zawartości komórek, formaty liczbowe, praktyczne ćwiczenia w formatowaniu zawartości arkusza, definiowanie prostych formuł, kopiowanie formuł i ich wykorzystanie w obliczeniach).
 2. Warunkowe formatowanie komórek. Przykłady wykorzystania formatowania warunkowego.
 3. Wklejanie specjalne. Użycie opcji wklejania specjalnego, przykłady wykorzystania. Transpozycja.
 4. Formuły obliczeniowe. Zastosowanie różnych rodzajów odwołań w formułach.
 5. Praktyczne ćwiczenia w definiowaniu i wykorzystaniu formuł w przykładowych arkuszach obliczeniowych.
 6. Funkcje. Funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, wyszukujące. Zagnieżdżanie funkcji.
 7. Praktyczne ćwiczenia w wykonywaniu obliczeń z wykorzystaniem formuł i funkcji.
 8. Wykresy. Tworzenie wykresów różnych typów. Formatowanie i modyfikacje wykresów.
 9. Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu, modyfikacji i formatowaniu przykładowych wykresów.
 10. Wyszukiwanie danych. Sortowanie i filtrowanie i danych. Zastosowanie złożonych kryteriów porządkowania i filtrowania danych.
 11. Walidacja danych. Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych.
 12. Przygotowanie do druku, drukowanie arkuszy i wykresów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych posiadający podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi programu i wykorzystujący w codziennej pracy arkusze kalkulacyjne, osoby potrzebujące poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi arkuszy i wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców oraz uczestniczy w realizacji licznych projektów. Jest autorką kilkunastu podręczników i publikacji na temat technologii informatycznych, głównie na temat arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel, e-Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 24 czerwca 2022 r.