Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, którego przedmiotem jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy. Szkolenie obejmuje kompleksowy przekrój zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania platformy ePUAP w podmiocie publicznym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego.
• Zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy.
• Obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika merytorycznego.
• Omówienie zasad zarządzanie uprawnieniami - rozdzielanie różnych rodzajów wniosków do wyznaczonych pracowników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia podstawowe:
• ePUAP.
• Profil Zaufany.
• Punkt potwierdzający profile zaufane.
• Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
2. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP jako osoba fizyczna:
• Zakładanie konta i potwierdzanie profilu zaufanego.
• Katalog usług.
• MOJ.GOV.PL, OBYWATEL.GOV.PL, BIZNES.GOV.PL.
• Podpisywanie dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu zaufanego.
• Jak wysłać wniosek do urzędu - usługi centralne i lokalne.
3. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji publicznej:
• Kontekst pracy na ePUAP – pracownik podmiotu publicznego czy osoba fizyczna.
• Odbieranie dokumentów w urzędzie (kancelaria) – potwierdzenie odbioru dokumentów (UPO, UPD, UPP, PND) – w tym weryfikacja podpisanych załączników.
• Operacje na dokumentach – wydruk, zapisywane, import/eksport, walidacja, historia.
• Tworzenie i podpisywanie dokumentu w postaci elektronicznej.
• Wysyłanie dokumentu – doręczanie dokumentów elektronicznych przez ESP – tryb przedłożenia, tryb doręczenia, e-mail.
• Funkcjonalności: Duże Pliki, Walidator, Portal interoperacyjności, PZ Signer, Rejestr Zdarzeń.
• ePUAP a systemy EZD w codziennej pracy.
4. Zarządzanie kontem podmiotu:
• Tworzenie podmiotu i nadanie uprawnień podmiotu publicznego.
• Przypisywanie użytkowników do organizacji – zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników.
• Rozdzielanie wpływów do wyznaczonych pracowników – zarządzanie skrytkami, adresami oraz skrzynkami dokumentów.
• Awaryjne pobieranie dokumentów, przeglądanie UPO, interwencyjne nadanie uprawnień administratora podmiotu.
• Instalacja certyfikatu wymiany danych z platformą ePUAP a systemem EZD.
• Uprawnienia, role, systemy.
5. Publikacja usługi elektronicznej:
• Usługi centralne i lokalne, formularze oraz wzory lokalne.
• Wybór usług do udostępnienia na platformie ePUAP– analiza możliwości realizacji spraw z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
• Procedury publikacji w CRD wzorów elektronicznych.
6. Omówienie przypadków szczególnych wynikających z codziennej pracy z wykorzystaniem ePUAP w urzędzie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej obsługujący korespondencję wpływającą do podmiotu za pośrednictwem platformy ePUAP, przygotowujący odpowiedź i podpisujące dokumenty na platformy ePUAP. Osoby, które są lub będą administratorami (niekoniecznie informatykami) konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP, oraz będą publikować nowe usługi na platformie ePUAP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Administrator i wdrożeniowiec systemu EZD. Administrator konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP oraz punktu potwierdzającego profile zaufane.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 22 czerwca 2022 r.