• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe w tym dotacje na pomoc między jst oraz powierzanie i przejmowanie zadań - udzielanie, rozliczanie, kontrola

online

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu dotacji celowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Omówimy krok po kroku procedurę i tryby udzielania oraz rozliczania dotacji. Wskażemy czynności związane z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem. Przedstawimy również dotacje dla ochotniczych straży pożarnych udzielane na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych czy ze środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przeanalizujemy także zagadnienia związane z dotacjami celowymi na pomoc między jst oraz powierzanie i przyjmowanie zadań między jst. Przedstawiana tematyka zostanie omówiona w oparciu o aktualne przepisy prawa i orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad udzielania dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielanych z budżetu JST oraz dotacji dla ochotniczych straży pożarnych i ze środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
• Zdobycie wiedzy jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej.
• Zdobycie wiedzy z zakresu dotacji celowymi na pomoc między jst oraz powierzanie i przyjmowanie zadań między jst.
• Omówienie czynności związanych z kontrolą udzielonych dotacji i działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie udzielania i kontroli dotacji z budżetu jst.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania jak również wątpliwości z jakimi zmierzają się pracownicy jst w swojej codziennej pracy z dotacjami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dotacje podmiotowe:
• Definicja.
• Podstawa prawna udzielenia.
• Czy wymagana jest umowa?
• Czy należy je rozliczać?
• Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Co kontrolować? Jak rozliczać?
• Wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.
2. Dotacje przedmiotowe:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza. Autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 7 lutego 2024 r.

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.