Facebook w sektorze publicznym. Jak efektywnie prowadzić fanpage

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Facebook jest najpopularniejszym medium społecznościowym wykorzystywanym w sektorze publicznym. Dla wielu odbiorców jest głównym źródłem informacji o działalności poszczególnych instytucji, urzędów i jednostek. Niestety wiele komunikatów na Facebooku jest przekazywanych w sposób niewłaściwy, a często z łamaniem obowiązujących przepisów. Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których omówimy zasady prowadzenia Facebooka oraz jak wykorzystywać to narzędzie do komunikacji i promocji instytucji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi tego, jak można wykorzystywać w Facebooka w komunikacji sektora publicznego, jakie regulacje powodują ograniczenia i wyzwania, jak budować strategię komunikacji i jak skutecznie ją wykorzystywać.
• Podczas proponowanego szkolenia zostaną wskazane najczęstsze błędy w prowadzeniu fanpage’y sektora finansów publicznych, z jednoczesnymi propozycjami rekomendowanych rozwiązań.
• Uczestnicy szkolenia poznają również zasady efektywnej komunikacji w social media.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia podstawowe.
• Rola Facebooka w komunikacji i jego wykorzystanie w sektorze publicznym.
• Rodzaje kont na Facebooku i możliwości ekspozycji.
• Analiza wybranych fanpage’y i wskazówki dotyczące ich budowania.
• Facebookowe grupy w sektorze publicznym.
• Chatboty i wiadomości automatyczne.
2. Prawo a Facebook.
• Najważniejsze akty prawne dla administratorów fanpage’y.
• Blokowanie użytkowników i moderowanie dyskusji.
• Wybrane wyroki i uzasadnienia sądowe i ich znaczenie.
• Analiza regulaminu Facebooka.
• Kwestia RODO w zarządzaniu fanpagem.
• BIP a publikacje na Facebooku.
3. Tworzenie strategii obecności na Facebooku.
• Cele obecności sektora publicznego w social media.
• Tworzenie planu obecności na Facebooku.
• Wyzwania związane z reklamą dla sektora publicznego.
• Najczęstsze mity związane z publikacją postów.
• Real time marketing i influencer marketing: dobre przykłady.
4. Jak wykorzystać Facebooka w komunikacji z odbiorcami w sektorze publicznym.
• Stylu i specyfice komunikacji sektora publicznego.
• Posty język w służbie zrozumiałych treści.
• Identyfikacja wizualna i jej znaczenie.
• Wykorzystanie Facebooka w zarządzaniu kryzysowym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora publicznego odpowiedzialni za komunikację na Facebooku. Szkolenie przeznaczone jest dla odbiorców z wiedzą podstawową i średniozaawansowaną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik sektora publicznego, który od 15 lat jest związany z branżą public relations i zintegrowanej komunikacji marketingowej. Na różnych stanowiskach związanych z komunikacją i marketingiem realizował projekty m.in. dla sektora finansów publicznych. Odpowiadał również za kampanie CSR i PR regionów. Przez wiele lat był rzecznikiem prasowym. Zajmował się również komunikacją w największym polskim portalu społecznościowym nk.pl. Jest absolwentem politologii, filozofii, a także podyplomowych studiów z public relations.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 20 stycznia 2022 r.