Instytucja kultury jako współorganizator imprez - jak prawidłowo udokumentować koszty i dokonać prawidłowego rozliczenia

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Instytucje kultury mogą wspólnie z jednostką samorządową organizować imprezy kulturalne w ramach swojej działalności statutowej. Ze współorganizacją imprez wiążą się nie tylko koszty i potencjalne przychody, ale także podział obowiązków organizatorów. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady organizacji pracy i podziału zadań przy współorganizacji imprezy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu dowiecie się Państwo:
• Co powinna zawierać umowa dotycząca wspólnej organizacji imprez.
• Jakie obowiązki powinien przejąć lider wspólnego przedsięwzięcia.
• Jakimi środkami można finansować imprezę będąc jej współorganizatorem.
• Jak prawidłowo udokumentować koszty i dokonać rozliczenia imprezy, a także na co można wykorzystać przychody z takiej imprezy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne wystawiania faktur.
• Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
2. Współorganizacja imprez z jednostką samorządową.
• Czy konieczna umowa?
• Elementy umowy o współorganizację imprezy.
• Impreza wspólna w planie finansowym.
3. Instytucja kultury jako lider organizowanej imprezy.
• Czy przy imprezie organizowanej wspólnie musi być lider projektu.
• Podział obowiązków pomiędzy współorganizatorów imprezy.
4. Finansowanie imprez wspólnych
• Dotacja celowa na imprezę współorganizowaną z jednostką samorządową.
• Dotacje z innych źródeł.
5. Czy zawsze współorganizując imprezę trzeba zmienić plan finansowy?
6. Środki trwałe zakupione na cele imprez.

• Czyją własnością będą środki trwałe zakupione w związku z imprezą?
• Sprzedaż wykorzystanych dla celów danej imprezy środków trwałych.
7. Przychody związane z imprezą.
• Czy impreza może przynieść zyski?
• Co zalicza się do przychodów z imprezy.
• Czyim przychodem są dochody z imprezy?
• Dokumentacja przychodów związanych z imprezą.
• W jaki sposób można wykorzystać przychody z imprezy?
8. Koszty związane z imprezą.
• Co może być kosztem współorganizowanej imprezy?
• Dokumentacja ponoszonych kosztów.
• Odwołanie imprezy – co z poniesionymi już kosztami?
• Co jeśli impreza przyniesie straty? Kto poniesie koszty?
9. Rozliczenie imprezy.
• Kto rozlicza imprezę?
• Rozliczenie i udokumentowanie imprezy konieczne bez względu na koszty.
• Ewentualny zwrot dotacji związanej z imprezą.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, organizatorzy imprez instytucji kultury oraz pracownicy wydziałów kultury jednostek samorządowych, księgowi rozliczający imprezy kulturalne, pracownicy CUW.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, od wielu lat zajmująca się finansami i rachunkowością instytucji kultury, a także jednostek sektora finansów publicznych. Autorka licznych porad oraz wydawnictw fachowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 13 października 2022 r.