Przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w jednostkach kultury i inne zmiany w VAT

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas spotkania wskażemy najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT, które zostały wdrożone w 2022 roku i są planowane na kolejne miesiące – istotne z punktu widzenia jednostek kultury. Na szkoleniu nasz ekspert przeanalizuje z uczestnikami aktualne problemy w rozliczeniach VAT instytucji kultury, a także omówi praktykę organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie najważniejszych funkcji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i sposobów jego zastosowania, etapów do wdrożenia oraz zmian w VAT, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostek kultury.
 • Omówienie zmian elementów na fakturach.
 • Wyjaśnienie JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symboli GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez jednostki kultury.
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instytucje kultury.
 • Możliwość konsultacji w wieloletnim praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.01.2022 r. i jego zastosowanie w jednostce kultury jako, wystawiającym i otrzymującym faktury. Zmiana elementów na fakturach.

 • Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o osobach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich w imieniu podatnika. Kto ma być uprawniony ze strony jednostki kultury jako niescentralizowanej?
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla jednostki kultury jako podatnika.
 • Faktury korygujące w KSeF.
 • Faktura zaliczkowa w KSeF.
 • Dostęp pełny i ograniczony do faktur w KSeF.
 • Wyszukiwanie faktur w KSeF.
 • Jednostki kultury jako „nievatowcy” a stosowanie KSeF.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek kultury wystawiającym faktury, rozliczającym podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 19 października 2022 r.