Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Dokumentowanie incydentów w ochronie danych. Proste techniki dokumentowania naruszeń

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych, które będzie nastawione na przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji naruszeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy otrzymają wiedzę niezbędną dla praktycznego wykonywania czynności IOD w oparciu o doświadczenie praktyczne prowadzącego. W czasie Forum uczestnicy dowiedzą się jak zdefiniować incydent, jak definiuje pojęcie incydentu ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz rozporządzenie o KRI, jak opracować politykę incydentu, jak zdiagnozować incydent w RODO, jak ocenić Incydent wymagający zgłoszenia oraz przestawione zostaną techniki dowodowe w zgłoszeniu incydentu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie incydentu.
2. Definiowanie pojęcia incydentu zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
3. CSIRT i jego pomoc w zwalczaniu incydentów informatycznych.
4. Definiowanie pojęcia incydentu w oparciu o krajowe ramy interoperacyjności. 
5. Pojęcie incydentu w RODO.
6. Ocena incydentu.
7. Techniki dowodowe w ocenie incydentu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie forum, osoby wyznaczone do realizacji i nadzoru zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych (m.in. IOD, ASI), osoby pełniące funkcje kierownicze i/lub zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy, pracownicy przetwarzający dane osobowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik kancelarii prawnych w zakresie ochrony danych. Urzędnik samorządowy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem anna.jagiello@okst.pl do 25 listopada 2021 r.