Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych w myśl prawa wodnego

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych, z uwagi na swoją specyfikę, należą do postępowań skomplikowanych, długotrwałych i wymagających wiedzy specjalistycznej. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć problematykę zmiany stanu wody na gruncie, aspekty praktyczne postępowania oraz inne kwestie związane z tym zagadnieniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie problematyki naruszenia stosunków wodnych i utrzymywania urządzeń wodnych.
 • Poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego.
 • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat zmian w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z sytuacją epidemiczną.
 • Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Istota naruszenia stosunków wodnych.
 2. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych - omówienie zasad, procedury oraz obowiązków, jakie nakłada organ.
 3. Decyzja - omówienie elementów decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 4. Relacja kwestii naruszenia stosunków wodnych do spraw związanych z urządzeniami wodnymi - porównanie tych zagadnień i organów właściwych.
 5. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych - omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
 6. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego - omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
 7. Rozbiórka urządzenia wodnego - przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego.
 8. Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia - omówienie zasad i procedury w tym zakresie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy starostw powiatowych zajmujący się tematyką prawa wodnego. Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych, pracownicy biur projektów i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wieloletni szkoleniowiec, mający szerokie doświadczenie w organach administracji publicznej, w tym w organach gospodarowania wodami oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej. Współpracownik gminy w zakresie naruszenia stosunków wodnych. Autor publikacji naukowych, m.in. z zakresu Prawa wodnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 27 września 2021 r.