Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu gospodarki odpadami, podczas którego odpowiemy miedzy innymi na pytania:

 • Co zmienia się w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście ostatnich zmian ustawowych?
 • Które uchwały rad gmin (miast) / zgromadzeń związków muszą zostać zmienione?
 • Jak prawidłowo ustalić stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji?
 • Jak zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpłyną na toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na zawarte przez gminy / związki międzygminne umowy?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i poznanie najnowszych zmian w przepisach prawa,
 • Omówienie kluczowych zmian w nowelizacji ustawy o utrzymanie czystości porządku w gminach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie przebiegu prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

2. Szczegółowe omówienie wszystkich zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

 • indywidualizacja rozliczeń w zabudowie wielorodzinnej,
 • zwolnienie kompostownikowe po zmianach,
 • elementy fakultatywne regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • nieruchomości niezamieszkane, w tym letniskowe, w gminnym systemie odpadowym,
 • metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach,
 • zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wpływ zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na zawarte przez gminy / związki międzygminne umowy.

4. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, spółki śmieciowe (komunalne i prywatne).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym
 1. Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
 2. Prawnik kierujący Zespołem Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej, autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych; doświadczony doradca i pełnomocnik w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w tym w trybach in house) w sektorze odpadowym.
zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 2 grudnia 2021 r.