Sprzedaż lokali z zasobu komunalnego

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi zbywania lokali należących do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, a także ze sposobami praktycznego wykorzystania tych regulacji w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zbywania lokali należących do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego.
  • Przedstawienie metod praktycznego wykorzystania przepisów w codziennej pracy.
  • Poznanie aktualnego orzecznictwa w zakresie sprzedaży lokali.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Gminny zasób mieszkaniowy zasady zbycia:
  • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawa o własności lokali,
  • ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
  • lokal komunalny,
  • lokal socjalny,
  • pomieszczenie tymczasowe,
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast oraz jednostek gminnych albo spółek wykonujących zadania gminy z zakresu mieszkalnictwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 28 września 2021 r.