Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach (standardy zatrudnienia)

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma wprowadzić standardy zatrudnienia w szkołach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zmiany merytoryczne i finansowe w związku z tym obowiązkiem. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik MEN, autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i przepisów w zakresie dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie wiedzy w zakresie zmian prawnych dotyczących zatrudniania w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz standardów ich zatrudnienia.
 • Omówienie przewidywanych skutków finansowych wprowadzanych zmian dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących i dotujących przedszkola/szkoły - wskażemy koszty oraz oczekiwany wzrost subwencji.
 • Przedstawimy zmiany w zakresie dotowania szkół i placówek w związku z zatrudnieniem specjalistów, a także zasady aktualizacji stawek w ciągu roku.
 • Wskażemy sposób określenia minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów, minimalnej liczy etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów oraz minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna – zmiana ustawy Prawo oświatowe.
 2. Określenie minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów w placówce oświatowej.
 3. Określenie minimalnej liczy etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów.
 4. Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
 5. Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek, prowadzonych przez samorząd. Szczególne regulacje dla nauczyciela uzupełniającego etat.
 6. Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks pracy w przypadku placówek dotowanych. Czy będą możliwe inne formy zatrudnienia?
 7. Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów – co ze zmianami w trakcie roku szkolnego?
 8. Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021.
 9. Okres przejściowy.
 10. Finansowanie – wzrost subwencji oświatowej. O ile wzrośnie subwencja?
 11. Dotacje – aktualizacja stawek dotacji w trakcie roku. O ile wzrośnie dotacja dla dotowanej szkoły i placówki?
 12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych i niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 17 maja 2022 r.