Październikowa aktualizacja dotacji oraz warsztat z zakresu obliczania, aktualizacji i wyrównania stawek dotacji

Szkolenie on-line prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustalenie stawek dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, prawidłowe stosowanie algorytmów w tym zakresie, wynikających z ustawy, a także sprawne dokonanie kalkulacji podstawowej kwoty dotacji, jej aktualizacji oraz wyrównania przynoszą w praktyce wiele wątpliwości i problemów. W 2022 r., w związku z nowelizacją przepisów w zakresie m.in. zatrudnienia specjalistów czy podwyżek nauczycieli, aktualizowanie dotacji powodowało szczególnie wiele problemów i związanego z nimi nakładu pracy. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pozwalającym zdobyć i uporządkować praktyczną wiedzę dotyczącą wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Podczas spotkania, w praktyczny, warsztatowy sposób zostaną przekazane informacje i wskazówki, pozwalające na sprawne i zgodne z przepisami, przeprowadzenie październikowej aktualizacji. Udział w szkoleniu pozwoli także zaktualizować i uporządkować wiedzę w zakresie ustalanie stawek dotacji oraz dokonywania niezbędnych kalkulacji aktualizacji tych stawek w trakcie roku.

Szkolenie poprowadzi ceniony specjalista, były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy, jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania dotacji. Prowadzący na excelu, który zostanie udostępniony, pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
  • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
  • Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktycznie – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej zaś strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
  • Możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i uczestnikami szkolenia.
  • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.

4. Zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych.
5. Zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu.
6. Ustawowe warunki otrzymania dotacji.
7. Zasady przekazywania dotacji.
8. Zasady wydatkowania dotacji.
9. Kontrola wydatkowania dotacji.
10. Wstrzymanie dotacji.
11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji.
12. Zmiany, wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – m. in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
13. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w obszarze dotacji oświatowych od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora i pracowników dotowanej szkoły w odniesieniu do wymiaru etatu.
14. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty, budżetu ZEAS-ów, CUW-ów, osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 12 października 2022 r.