Rezerwa 0,4% subwencji oświatowej. Wnioskowanie o środki, zasady i kryteria

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań oświatowych z rezerwy części oświatowej subwencji. Wskażemy jak wnioskować, jakie kryteria warunkują pozytywne rozpatrzenie wniosku o środki z rezerwy. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wnioskowania o środki w ramach rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r. 
 • Pokażemy zasady podziału części oświatowej subwencji oraz zasady rządzące podziałem środków z rezerwy.
 • Omówimy kryteria, dla których termin w 2021r. jeszcze nie minął, a także te, dla których w tym roku termin już minął, ale powtarzają się corocznie.
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Zasady, rządzące podziałem środków z rezerwy.
3. Zasady podziału subwencji oświatowej w pigułce.
4. Kryteria, dla których termin jeszcze nie minął:

 • kryterium I – wzrost zadań:
 • ­weryfikacja raportów miesięcznych przed wnioskowaniem,
 • ­szacowanie kwoty przysługującej na wzrost zadań na podstawie raportów miesięcznych i metryczki,
 • kryterium II – zdarzenia losowe,
 • kryterium III – żywioły.

5. Kryteria, dla których w tym roku termin już minął, ale powtarzają się corocznie:

 • kryterium IV – odprawy dla nauczycieli,
 • kryterium V – wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych,
 • kryterium VI – doposażenie nowych sal lekcyjnych,
 • kryterium VIII – błędy MEiN,
 • kryterium IX – inne. Czy to realne kryterium?

6. Kryteria jednorazowe w 2021 r., które mogą się powtórzyć w 2022 r.:

 • kryterium VII – zajęcia wspomagające. Omówienie zasad organizacji i finansowania tych zajęć.

7. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty i budżetu jst, wszystkie osoby, zajmujące się subwencją oświatową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 28 września 2021 r.