• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie dotacji celowych – dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna i inne. Wydatkowanie środków, dokumentowanie, formularze rozliczeniowe

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym rozliczenia dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa lub samorządu, w tym dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, z programu „Aktywna tablica”, czy na zajęcia wspomagające, związane z Covid-19. Podczas spotkania omówimy zasady wykorzystania i rozliczania środków, dokumentowania wydatków, a także przeanalizujemy formularze rozliczeniowe, wykorzystywane przez dyrektorów placówek i organy prowadzące. Przekażemy informacje, istotne zarówno z punktu widzenia udzielającego, jak i pobierającego dotację.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik MEN, autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i przepisów w zakresie dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekażemy praktyczne informacje z zakresu rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa (lub samorządu).
 • Zaprezentujemy właściwe zasady rozliczania dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, zarówno dla szkół samorządowych, jak i nie samorządowych.
 • Wskażemy możliwości wykorzystania dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych), przedstawimy sposoby rozliczenia dotacji, dokumentowania wydatków.
 • Omówimy zasady wykorzystania, rozliczania, w tym wnoszenia wkładu własnego do programu „Aktywna tablica” (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych).
 • Podpowiemy, jak prawidłowo rozliczyć zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych).
zwiń
rozwiń
Program

1. Dotacja podręcznikowa:

 • Zasady wykorzystania i rozliczania.
 • Rozliczenie w trzech pulach finansowych na szkołę. Przenoszenie między klasami – warunki konieczne. Problemy z refundacją.
 • Zwiększona dotacja na dzieci z orzeczeniami.
 • Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Formularze rozliczeniowe dla dyrektora i samorządu.
 • Wykorzystanie aplikacji MEiN.

2. Dotacja na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych):

 • Zasady wykorzystania i rozliczania.
 • Wkład własny.
 • Możliwość przenoszenia między jednostkami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 • Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Przypadki zwrotów dotacji.
 • Formularz rozliczeniowy.

3. Program Aktywna tablica:

 • Zasady wykorzystania i rozliczania.
 • Wkład własny. Finansowy lub rzeczowy. Różnice. Łączenie wkładów.
 • Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Formularz rozliczeniowy.

4. Zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych): 

 • Zasady wykorzystania i rozliczania.
 • Dokumentacja do rozliczenia.
 • Rozliczenie i przypadki zwrotów.
 • Formularze rozliczeniowe.
 • Co zrobić, jeśli wydatki były niższe niż dotacja?

5. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za oświatę, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 26 czerwca 2023 r.