Rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem dodatkowych podziałów subwencji w 2022 r. – warsztaty

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostanie przekazana uczestnikom wiedza dotycząca rozliczeń finansowych między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej rozliczeń finansowych między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym.
  • Szkolenie będzie mieć charakter warsztatu i składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń.
  • Pokażemy, jak właściwie policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy inne samorządy.
  • Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot.
  • Ponadto, wskażemy jak przy wyliczeniach uwzględnić dodatkowe podziały subwencji w 2022 roku, tj. dodatkową metryczkę na podwyżki, na specjalistów oraz na zmianę w awansach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – podstawa prawna.
2. Warsztaty z obliczania kosztów wychowania przedszkolnego dla samorządowych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych, podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego.
3. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji dla dotowanych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych. Uwzględnienie pomniejszenia kwoty dotacji o dotację przedszkolną, o której mowa w art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Aktualizacja i wyrównanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie do art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
5. Ograniczenie spadku i wzrostu wyliczonych kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego.
7. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty i budżetu, CUW-ów, ZEAS-ów, zajmujący się rozliczaniami finansowymi między samorządami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 29 listopada 2022 r.