Standardy kontroli finansowej żłobków, klubów malucha i dziennych opiekunów w zakresie realizacji obowiązku obniżenia opłaty pobytu dziecka w placówce w związku z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnim czasie dyrektorzy i właściciele placówek opieki nad dziećmi do lat 3 coraz częściej mierzą się z kontrolami finansowymi mającymi na celu weryfikację poprawności obniżenia opłaty za pobyt dziecka w placówce, zgodnie z założeniami ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Kontrole przeprowadzane są na zlecenie ZUS przez różne instytucje np. pracowników Urzędów Miast, Gmin, którzy posiadają kompetencje w zakresie kontroli finansowych. W związku z tym pojawia się wiele pytań o szczegóły przeprowadzonej kontroli, w jaki sposób wykazać realizację obowiązku obniżenia opłaty (zwrot czy pomniejszenie), jakie dokumenty można okazać, a które są niezbędne, jak czytelnie prowadzić własne arkusze, kto winien podpisać aneksy, co zrobić gdy mamy nakazy zwrotów? Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego podzielimy się wiedzą praktyczną oraz opiniami i interpretacjami uzyskanymi w toku konsultacji prawniczych. Przygotowane przez praktyka materiały ułatwią Państwu pracę i usprawnią procesy kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą umiejętnych rozliczeń środków otrzymywanych w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, a w szczególności:

- poznają techniki skutecznej i czytelnej dokumentacji towarzyszącej rozliczeniu,

- zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych kompetencji niezbędnych do realizacji zadania ustawowego,

- poznają zasady przepływu informacji,

- dowiedzą się jak efektywnie sporządzać dokumentację,

- zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami,

- będą mieli możliwość wypracowania standardów kontroli w podmiotowym zakresie,

- unikną najczęściej popełnianych przez placówki błędów, ujawnianych podczas pierwszych kontroli.

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie:
1.Komu ma służyć dofinansowanie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego; określenie beneficjenta.
2.Kontrola prawidłowości realizacji obniżenia kosztów pobytu dziecka w placówce:
- kto może kontrolować prawidłowość wydatków?
- czy i jak powinniśmy być o kontroli informowani?
- wykaz w Empatii – RKZ 5: dane i korekty,
- podstawy prawne.
3. Zakres kontroli:
- jakie dane podlegają kontroli?
- jakimi danymi może dysponować placówka? Oczekiwania organu nadzorującego,
- jakie dane może udostępniać placówka?
- zakres oświadczeń.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy żłobków, klubów malucha, opiekunowie dzienni, osoby prowadzące placówki opieki nad dziećmi do lat 3. oraz przedstawiciele organów kontrolujących te instytucje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przedsiębiorca, szkoleniowiec, praktyk tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat trzech, wieloletni właściciel sieci żłobków. Przewodnicząca Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. Beneficjent projektu unijnego „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”. Partner w Projektach Unijnych „Akademia Malucha MIR”, „Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Beneficjent i partner w licznych grantach unijnych podnoszących kompetencje rodziców, opiekunów i przedsiębiorców. Członek European Alliance for the Child Guarantee w Brukseli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 2 lutego 2023 r.